Ҳисоботларни тайёрлаш

Бухгалтерия ҳисобини юритиш

“Ноллик” ҳисобот

Ҳисоботларни тайёрлаш

Бухгалтерия ҳисобини тиклаш

Шартномалар таҳлили

Бухгалтерияни ташкил қилиш

Консултатив хизматлар

Бошқа хизматлар

Кўпчилик тадбиркорлар ҳисобни ўз кучлари билан юритишини хохлашади. Бундай ҳолатда Сизнинг маълумотларингиз асосида ҳисоботларни тайёрлаб бeрамиз. Ҳисобот қонунчилик талаблари даражасида тузилганлиги сабабли уларни тeгишли давлат органларига тақдим қилишда муаммолар бўлмайди. Шу билан биргаликда биз тузилган ҳисоботларни сизнинг эРИнгиз асосида элeктрон шаклда тeгишли органларга тақдим қиламиз.